Agricultura

Activitatea economica specifica in comuna Obarsia este agricultura. In urma aplicarii Legii nr. 18/1991 au fost eliberate un numar de 2523 adeverinte pentru construire si reconstruirea dreptului de proprietate. La nivelul comunei Obarsia s-au construit un numar de patru asociatii agricole cu statut juridic, insumand o suprafata de 1072 ha, conduse de ingineri si 20 asociatii familiale cu suprafata de 1950 ha, restul terenului fiind lucrat individual. Incarcatura medie pe un tractor este de 130 ha.

Consiliul Local al comunei Obarsia va sprijini si stimula in continuare producatorii agricoli pentru procurarea in conditii avantajoase a unor masini, unelte, ingrasaminte chimice, seminte, animale de rasa, anexe gospodaresti. (pana in prezent la nivelul comunei Obarsia au fost cumparate un numar de 25 tractoare si alte masini agricole. Asistenta de specilaitate este asigurata de catre cei patru ingineri agronomi incadrati la centrul agricol. Preconizam ca in urmatorii ani sa acoradam sprijinul necesar in ceea ce priveste amendamentarea solurilor, nivelarea totala a acestora.
Prin contractele incheiate cu diferite institutii, proprietarii de terenuri vor fi stimulati si incurajati pentru cultivarea plantelor tehnice, precum si a cresterii in gospodariile proprii a virmilor de matase sau a animalelor de blana.