Bine ati venit pe siteul Primariei Obarsia, Judetul Olt

PREZENTARE LOCALA

Comuna Obarsia este situata in Campia Caracalului, de-a lungul vaii Obarsia, la interferenta dintre orasele Perisoru si limita de sud a campului Leu-Rotunda, iar mosia in sud si pe camp in nord, apartinand judetului Olt. Este incadrata de coordonatele geografice 43 grade 43′ si 43 grade 45′ latitudine nordica si 24 grade 15′ si 24 grade 22′ longitudine estica, coordonate ce o situeaza la numai 15 km de hotarul sudic si in jumatatea vestica a tarii, incadrandu-se in cel de-al treilea fus orar cu un climat temperat de nuanta continentala.

Informari recente, anunturi si rezultate

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DIN DATA DE 15.04.2024

REZULTAT INTERVIU – CONCURS din 15.04.2024

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DIN 15.04.2024

BAREM VARIANTA 1 – CONCURS DIN DATA DE 15.04.2024

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria comunei Obarsia pe data de 15.04.2024 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei vacante de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul financiar contabil, impozite si taxe locale

Anunt nr 769/13.03.2024 privind organizarea concursului de recrutare pentru postul vacant corespunzator functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului financiar contabil.

Convocare sedinta nr 336/22.11.2023

Dispozitie NR. 318/24.10.2023. Referitor la Convocarea Consiliului Local al Comunei Obarsia, judetul Olt.

HOTARARE privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata , constand in scutirea de majorari / penalitati de intarziere aferente obligafiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Obarsia

Hotarare referitor la aprobare taxa de salubrizare, a tarifelor distincte cat si a Regulamentului de salubrizare

PRIMĂRIA COMUNEI OBÂRȘIA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante , pe perioadă nedeterminată , după cum urmează : DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE: Inspector

Rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 18.04.2023

Rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional imediat superior a functionarului public, organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 18.04.2023

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior a functionarului public, organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 18.04.2023

Rezultatul selectiei dosarului la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria comunei Obarsia pe data de 18 Aprilie 2023

Primaria Comunei Obarsia organizeaa examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obarsia, judetul Olt, care indeplineste conditiile de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut.

REZULTATUL FINAL la examenul organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 19.12.2022 pentru promovarea intr-o functie contractuala cu nivel de studii superior nivelului de studii al functiei

Rezultatul probei scrise la examenul organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 19.12.2022 pentru promovarea intr-o functie contractuala cu nivel de studii superior nivelului de studii al functiei

REZULTATUL SELECTIET DOSARELOR DE INSCRIERE la examenul pentru promovarea intr-o functie contractuali cu nivel de studii superior nivelului de studii al functiei, organizat de Primiria Comunei Obirsia pe data de 19.12.2022

ANUNTUL PRIVIND ORGANIZAREA EXAM.DE PROMOVARE

Dispozitie privind aprobare proceduri operationale pentru:

  • inregistrarea contractelor de arendare atunci cand arendarea bunurilor agricole se face de catre proprietar sau de catre unul dintre mostenitorii (comostenitorul) titularului dreptului de proprietate/coindivizarul /coproprietarul/uzufructuarul dreptului de proprietate
  • Verificarea contractelor de arendare

Descarca aici dispozitia in format PDF

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 27 aprilie 2022 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de cosilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Obarsia, judetul Olt

Descarca aici anuntul in format PDF

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 27 aprilie 2022 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de cosilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Obarsia, judetul Olt

Descarca aici anuntul in format PDF

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 27 aprilie 2022 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de cosilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Obarsia, judetul Olt

Descarca aici anuntul in format PDF

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria comunei Obarsia pe data de 27 aprilie 2022 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obarsia, judetul Olt

Descarca aici anuntul in format PDF

Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional imediat superior a functionarului public, organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 04.04.2022

Descarca aici anuntul in format PDF

REZULTATUL INTERVIULUI la examenul de promovare in graad imediat super superior a functionarului public, organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 04.04.2022

Descarca aici anuntul in format PDF

Anunt colectiv nr 7191/24.03.2022 pentru comunicarea prin publicitate

ln temeiul prevederilor Att. 47 , alin. (5), lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207 I 2015 privind codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili…

Descarca aici anuntul in format PDF

Anunt: Primaria Comunei Obarsia organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza…

Descarca aici anuntul in format PDF

Rezultatul selectiei dosarului la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 04 aprilie 2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE SI REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DIN 16.03.2022

Adresa catre Institutul National De Statistica nr 655/08.03.2022

Rezultatul selectiei dosarelor la examenul din data de 16 Martie 2022 organizat pentru promovarea personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obarsia, judetul Olt

Descarca aici anuntul

PRIMARIA COMUNEI OBARSIA organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarul public de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obarsia, judetul Olt, care indeplineste conditiile de promovare in grad profesional.

Descarca aici anuntul

PRIMARIA COMUNEI OBARSIA organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obarsia, judetul Olt, care indeplineste conditiile de promovare in grad profesional.

Descarca aici anuntul

Rezultatul final al concursului organizar de Primaria Comunei Obarsia pe data de 15.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici rezultatul final al concursului in format PDF

Rezultatul interviului la concursul organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 15.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de einspector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici in format PDF rezultatul interviului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 15.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de instector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici in format PDF rezultatul probei scrise

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Primaria Comunei Obarsia, pe data de 15.09.2021, pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici in format PDF rezultatul selectiei

Primaria Comunei Obarsia organizeaza concurs de recrutare pentru unui post vacant aferent personalului contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

Descarcati aici in format PDF conditiile de recrutare.

Comisia de examen constituiti prin Dispozitia Primarului comunei Obirsia nr. 139 din 01 .03.2021, s-a intrunit astazi 01.04.2021, ora 10:00 pentru examenul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior al functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obarsia, judelul Olt.

Descarca aici comunicatul n format PDF

Primaria Comunei Obarsia organizeaza examen de promovare imediat superior celui detinut pentru un functionar public de executiedin cadrul apatratului de specialitate al Primarului Comunei Obarsia, Judetul Olt, care indeplineste conditiile de promovare in grad profesional, in conformitate cu prevederile art. 478 alin 2din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 28.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de Inspector, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primaria Comuniei Obarsia pe data de 28 Ianuarie 2021 pentru ocuparea postului vacant de inspector, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 28 ianuarie 2021 pentru ocuparea postului vacant de inspector, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat de Primaria comunei Obarsia in data de 28 Ianuarie 2021 (proba scrisa) – pentru ocuparea functiei publice de executie vacante

PRIMARIA COMUNEI OBARSIA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul compartimentului Financiar Contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Obirsia, judetul Olt.

Anexa cu persoanele desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea/depunerea precum si transmiterea declaratiei unice online si inrolarea in Spatiul Privat Virtual

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

ANUNT SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020(POCU)

Comunicat de presa 31.05.2017
Procedura de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central

Calendarul de deplasare la UAT al persoanelor desemnate din cadrul SFO Corabia

Persoanele desemnate pentru a participa la derularea campaniei de depunere a declaratiei unice