Angajari

Proces verbal 2971/10.10.2023

Descarca aici anuntul

PRIMĂRIA COMUNEI OBÂRȘIA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante , pe perioadă nedeterminată , după cum urmează : DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE: Inspector

Descarca aici anuntul

Rezultatul final al concursului organizar de Primaria Comunei Obarsia pe data de 15.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici rezultatul final al concursului in format PDF

Rezultatul interviului la concursul organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 15.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de einspector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici in format PDF rezultatul interviului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 15.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de instector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici in format PDF rezultatul probei scrise

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Primaria Comunei Obarsia, pe data de 15.09.2021, pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Arhiva

Descarca aici in format PDF rezultatul selectiei

Primaria Comunei Obarsia organizeaza concurs de recrutare pentru unui post vacant aferent personalului contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

Descarcati aici in format PDF conditiile de recrutare.

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 28.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de Inspector, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primaria Comuniei Obarsia pe data de 28 Ianuarie 2021 pentru ocuparea postului vacant de inspector, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Descarcati aici documentul in format PDF

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Comunei Obarsia pe data de 28 ianuarie 2021 pentru ocuparea postului vacant de inspector, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Descarcati aici documentul in format PDF

Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat de Primaria comunei Obarsia in data de 28 Ianuarie 2021 (proba scrisa) – pentru ocuparea functiei publice de executie vacante

Descarcati aici rezultatul in format PDF

Concurs de recrutare pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S

In temeiul prevederilor H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici o cu modificarile si completarile ulterioare cu respectarea prevederilor art. II din Legea n2. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 5512020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, PRIMARIA COMUNEI OBARSIA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul compartimentului Financiar Contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Obirsia, judetul Olt.

Descarcati aici anuntul in format PDF