Proiecte investitionale

Dat fiind faptul ca in ultimul timp se constata o crestere a numarului de cetateni care prin reducerea locurilor de munca din centrele muncitoresti in care si-au stabilit resedinta isi restabilesc domiciliul in comuna natala, Consiliul Local al comunei Obarsia, a analizat posibilitatile de ocupare a populatiei in noi locuri de munca, in acest scop s-a acordat sprijin pentru stimularea rapida a intreprinderilor mici, in acest scop au fost eliberate un numar de 38 autorizatii de functionare creindu-se un numar de 70 noi locuri de munca.

Consiliul Local al comunei Obarsia va sprijini si stimula in continuare producatorii agricoli pentru procurarea in conditii avantajoase a unor masini, unelte, ingrasaminte chimice, seminte, animale de rasa, anexe gospodaresti. (pana in prezent la nivelul comunei Obarsia au fost cumparate un numar de 25 tractoare si alte masini agricole. Asistenta de specilaitate este asigurata de catre cei patru ingineri agronomi incadrati la centrul agricol. Preconizam ca in urmatorii ani sa acoradam sprijinul necesar in ceea ce priveste amendamentarea solurilor, nivelarea totala a acestora.
Prin contractele incheiate cu diferite institutii, proprietarii de terenuri vor fi stimulati si incurajati pentru cultivarea plantelor tehnice, precum si a cresterii in gospodariile proprii a virmilor de matase sau a animalelor de blana.

Pentru asigurarea unei mai bune desfasurari a transportului in comun, inca de la inceputul anului acesta, s-a inceput modernizarea drumurilor din comune, in continuare, urmand a fi asfaltata soseaua care leaga satul de resedinta cu satele Obarsia Noua si Campu Parului, precum si a drumului judetean intre comuna Obarsia si Bucinisu.
Vor fi refacute si amenajate digurile celor trei iazuri din comuna ce au o suprafata de 17 ha luciu de apa, viitoare surse de venituri prin popularea acestora cu puiet de peste.
Inceputa din anul 1992, cu o valoare initiala de 388 milioane lei, va continua lucrarea privind alimentarea cu apa potabila a comunelor Obarsia, Vadastra si Visina, in acest sens fiind create conditii pentru noi locuri de munca.
Se va avea in vedere marirea capacitatii centralei telefonice care asigura serviciul telefonic si pentru comuna Urzica.
In cadrul ConsumCoop Obarsia, vor fi infiintate noi locuri de munca prin extinderea de ateliere pentru prestari de servicii.
In vederea aprovizionarii populatiei cu marfuri alimentare, nealimentare si pentru asigurarea de prestari de servicii catre populatie vom stimula si in continuare intreprinzatorii particulari care doresc sa desfasoare activitatii pe baza liberei initiative conform Decretului 54/1991.
Pentru o mai buna desfasurare a activitatii organului administratiei publice din comuna in relatiile cu publicul, datorita faptului ca in cele trei birouri existente lucreaza un numar de noua salariati, inca din acest an s-a inceput construirea a trei birouri pentru extinderea sediului administrativ.
In vederea asigurarii desfacerea produselor agroalimentare obtinute de producatorii particulari, se va extinde piata comunala existenta

Fisiere:

Hotararea Nr. 3617 – privind avizarea favorabila pentru contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 1.584.037 lei de catre Comuna Obirsia, Jud. Olt pentru realizarea unor investitii publice de interes local

Hotararea Nr. 4848 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publicem in copie,documentele primare care atesta[…]