ANUNT PUBLIC privind informarea publicului Conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/30.12.2010 PRIVIND PLANUL URBANISTIC GENERAL SI RLU AL COMUNEI OBÂRȘIA, JUDEȚUL OLT

ANUNT PUBLIC privind informarea publicului Conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/30.12.2010 PRIVIND PLANUL URBANISTIC GENERAL SI RLU AL COMUNEI OBÂRȘIA, JUDEȚUL OLT

Prin prezenta Primăria comunei Obârșia, Judeţul Olt anunta public afisarea în formă finală a proiectului „ PLAN URBANISTIC GENERAL SI RLU, COMUNA OBÂRȘIA, JUDETUL OLT ”, și demararea etapei a IV-a conform Ord. 2701/2010- Implicarea publicului în etapa aprobării PUG.

Materialele grafice (planuri desenate ) si a pieselor scrise (Memoriu general si RLU) pot fi consultate la sediul primariei Obârșia din comuna Obârșia, sat Obârșia, strada Iancu Jianu, nr. 22, judeţul Olt,si/sau pe site-ul primariei in perioada 17.11.2023.-17.12.2023

Sugestii, observatii sau propuneri din partea cetatenilor pot fi inregistrate in scris la registratura primariei sau la adresa de e-mail primariaobarsia@yahoo.com