Concurs de recrutare pentru functia de inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S

In temeiul prevederilor H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici o cu modificarile si completarile ulterioare cu respectarea prevederilor art. II din Legea n2. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 5512020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, PRIMARIA COMUNEI OBARSIA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul compartimentului Financiar Contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Obirsia, judetul Olt.

Descarcati aici anuntul in format PDF